Projekty

Těmito projekty byla naše činnost podpořena

Projekt Modrý klub

Podpořila významnou částkou nadace Manželů Morávkových

Nadace manželů Morávkových podpořila činnost Modrého klubu, hlavně mzdové prostředky pro koordinátorku klubu. Děkujeme Nadaci, že nás tak štědře podporuje!


Projekt Modrý klub

Uspěli jsme v grantové výzvě Nadace AVAST/nyní ABAKUS – SPOLU DO ŽIVOTA pro rok 2019–2021. Náš projekt byl podpořen mezi deseti nejlepšími projekty v republice. Prostředky využíváme na financování zájmových kroužků a příměstského tábora pro děti s poruchou autistického spektra, proškolení studentů, kteří budou schopni odborně se dětem věnovat, a programy pro rodiče těchto dětí – rodičovská fóra, přednášky a semináře, poradenství i terapie a koordinaci těchto aktivit. Děkujeme za podporu.


Projekt "OLIVY pro rodiče a děti 2021“

Podpořil Magistrát města Olomouce ve výši 60 000 Kč.

Dotací z Magistrátu města Olomouce spolufinancujeme celoroční projekt rodinného centra OLIVY. S městem dále spolupracujeme prostřednictvím komise pro rodinu.


Projekt "OLIVY pro rodiče a děti 2021“

Podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce 2021

V letošním roce nám opravdu přeje štěstí. MPSV nám poskytlo přes 70 % požadované dotace ☺! Můžeme tak nabídnout kromě tradičních přednášek, seminářů a kurzů i poradenství a např. videotrénink interakcí. S chutí se pouštíme do práce také proto, že jsme dostali i dostatek prostředků na podporu týmu! Děkujeme


Projekt "Rodinné centrum Olivka"

Podpořil Magistrát města Olomouce ve výši 20 000 Kč.

V projektu jsme se zavázali nabídnout pravidlené aktivity pro rodiče a děti nebo jen pro rodiče a uspořádat Tátafest - neformální oslavu Dne otců třetí neděli v červnu. S magistrátem města Olomouce dále splupracujeme na Dnech pro rodiny díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, které Olomouci letos udělilo ocenění Obec přátelská rodině.


Projekt "Podpora pravidelných programů o.s. OliVy a Tátafest"

Podpořil Olomoucký kraj částkou 10.000 Kč.

V projektu jsme se také zavázali nabídnout pravidlené aktivity pro rodiče a děti nebo jen pro rodiče a uspořádat Tátafest - neformální oslavu Dne otců třetí neděli v červnu.