Poradenství a terapie

Aktuálně nabízené poradenství a terapie

Kariérní koučování

Mgr. Hana Kroupová
Máte jasno v tom, co vlastně chcete dělat? Dokážete využít svůj potenciál? Naplňuje vás to, co děláte nebo se Vám honí hlavou, že byste Vás naplňovalo něco jiného? Chcete lépe sladit rodinu a práci? Nabízíme koučovací sezení pro všechny, kteří se chtějí zdokonalovat, pracovat s radostí a efektivněji, rozvinout osobní a pracovní potenciál, zvýšit si sebevědomí nejen v pracovním procesu. Vydejte se s námi na cestu, kde společně objevíme, jak využít Vaše dovednosti a hlavně práci, se kterou budete vnitřně spokjeni.

Videotrénink interakcí VTI

Mgr. Iveta Valentová, PhD
Stává se u Vás doma opakovaně, že dítě odsekává, hádá se, odmítá s Vámi mluvit? Že se komunikaci s dítětem sami raději vyhnete? Pak je dobré pozvat si videotrenérku Ivetu, která Vaši komunikaci natočí a bude si s Vámi povídat o tom, co se v interakci vlastně děje. Natáčí běžné komunikační situace (10 až 30 min). Sami si přitom vyberete, co se má natočit. Měla by to být chvíle, kdy je Vám spolu dobře, tedy příjemné bezproblémové situace, kdy se komunikace daří (např. hra s dítětem, společná večeře). Naučíte se postupně, jak využít toho, co již umíte, pro to, aby to „nežádoucí“ a „nemilé“ ustoupilo „příjemnému“ a „funkčnímu“. Takový postup zopakujete 3x – 4x, aby nastala trvalá změna, kterou si přejete. Video souží jako mikroskop, pomáhá nám více si porozumět.

Poradenství – pro rodiče a děti - nácvik dovedností pro přípravu do školy a práce s výchovnými hranicemi v rodině

Mgr. Zdenka Štefanidesová
Neposlouchá? Nechce se učit? Vy nevíte, jak to udělat, abyste se každý den u úkolů nebo domácích povinností nerozčílili? Naše poradenství Vám pomůže nastavit fungující pravidla pro všechny. Poradí, jak to doma udělat, aby bylo učení zajímavé. Jak se dítěte ptát na školu, jak ho ocenit, jak ho vést k samostatnosti. Jak se dohodnout na tom, aby všichni v rodině věděli o pravidlech a postupovali podobně. Jak komunikovat se školou. Jak mapovat společně s dítětem jeho přístup a pokroky v oblasti vzdělávání.

Poradenství pro rodiče nebo jednotlivce v konfliktu

Mgr. Hana Kroupová
Koučovacím způsobem můžeme dojít k tomu, co by bylo nejlepší ve Vaší situaci udělat, nebo získat jiný náhled na to co se Vám děje, a jak dál postupovat. Pro všechny z Vás, kteří jsou ve vztahu kde nefunguje komunikace a máte chuť na tom pracovat, neshodnete se na podstatných věcech rodinného života nebo už uvažujete o rozvodu, ale nevíte, co všechno může přinést. Také pro ty z Vás, kteří už rozvod prožívají a přináší jim nečekané obtíže. Můžete přijít v páru i jednotlivě a zvážit možnosti, jestli chcete do vztahu investovat a něco měnit (zejména v komunikaci) nebo jak to udělat, aby rozvod tolik nebolel Vás a Vaše děti.

Neurovývojová stimulace (NVS)

Kateřina Přikrylová
Neurovývojová terapie (NVT) – inhibice primárních reflexů. Přetrvávající primární reflexy mohou být příčinou mnoha problémů učení a chování. Bývají často přítomné u osob s PAS, ADHD dyslexii, dyspraxii, s logopedickými problémy, brání správnému psychomotorickému vývoji dítěte. NVT je založena na teorii replikace , tj. je možné replikovat konkrétní etapy vývoje prostřednictvím opakování pohybových vzorů založených na časném vývoji. Tím je možné facilitovat normální vývoj a eliminovat mnohé z fyzikálních, akademických a emocionálních problémů způsobených přítomností primárních reflexů.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení (FIE)

Mgr. Iveta Křepelová
Jedná se o ucelený systém pracovních listů, které rozvíjí poznávací funkce, učí smysluplně a dává dítěti jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setkává. Cílem metody je učit děti myslet v souvislostech, strukturovat a organizovat poznatky, plánovat činnosti, vytvářet strategie a zároveň zlepšovat slovní zásobu a schopnost vyjadřování.

Nácvik zvládání problémového chování ve školním i domácím prostředí

Mgr. Zdenka Štefanidesová
Základním posláním nabízené služby je motivování dítěte a pečujících osob (rodičů) k nastavení efektivních pravidel a struktury podoby domácí přípravy dítěte do školy. Během konzultací všichni členové rodiny získají informace a dovednosti, jak vytvářet podnětné domácí prostředí pro přípravu dítěte do školy, jakým způsobem projevovat zájem o prožitky dítěte spojené se vzdělávacím procesem, jak vést dítě k samostatnosti při přípravě do školy a především jak ocenit aktivitu a úspěšnost dítěte. A nastavit pravidla jeho chování.

Psychologické poradenství při řešení krizových situacích v rodině a ve škole

Mgr. Veronika Vymětalová
Poradenství je určeno rodinám, které se nachází v náročné situaci a potřebují rychlou pomoc a usměrnění při zvládání problémového chování svého dítěte doma nebo ve škole.